Jednym z elementów naszej działalności jest wydawanie ekspertyz rzeczoznawczych z zakresu posadzkarstwa i parkieciarstwa. Prace te wykonuje właściciel firmy Czesław Bortnowski, na podstawie uznania jego kwalifikacji i powołania go na rzeczoznawcę przez Państwową Inspekcję Handlową.

Wszelkie oceny są wydawane na podstawie wnikliwej analizy występujących problemów, oraz na podstawie badań wielorakimi urządzeniami technicznymi. W swojej pracy wykorzystujemy badania instytutów branżowych, akademickich laboratoriów technicznych, laboratoriów zakładowych i laboratoriów państwowych, które w danym problemie specjalizują się i mogą być pomocne. Wynikiem takiej pracy i dogłębnej analizy jest cykl w branżowym czasopiśmie "Parkieciarz.eu" poświęcony wadom posadzek drewnianych, pod nazwą "Z praktyki rzeczoznawcy". Ponieważ wiemy, że zawsze najlepiej uczy popełniony błąd (oczywiście niezbagatalizowany, tylko przeanalizowany), tematy tam zawarte są przedstawiane w formie edukacyjnej i służą, poprzez ocenę przyczyn powstawania wad posadzek drewnianych, do podnoszenia kwalifikacji polskich parkieciarzy i posadzkarzy. Ponadto często wykonujemy badania i odbiory posadzek na dużych i małych obiektach budowlanych, gdzie, jeśli jest to możliwe, zleceniodawca otrzymuje protokolarne dopuszczenie do dalszych prac parkieciarskich i posadzkarskich, oraz dokładne zalecenia, co do zastosowania koniecznych materiałów.Określamy również, odstępstwa od norm, błędy wykonawcze i skutki tych błędów, oraz wielkości strat. Sprawdzamy nadużycia wykonawców w ilości i jakości zastosowanych materiałów.

Możemy wykonywać na zlecenie kosztorysy naprawy i wyceny wad posadzek drewnianych, co ma najczęściej miejsce w sporach z ubezpieczycielami błędnie określającymi straty i zaniżającymi wypłacane odszkodowania.

Wykonujemy pomiary bezpośrednie i porównawcze wilgotności powietrza, cementów, drewna. Określamy ze stanu równowagi higroskopijnej stan mikroklimatu pomieszczeń.

Oceny nasze są oparte o obserwacje mikroskopowe i makroskopowe, oraz przy udziale laboratoryjnych urządzeń pomiarowych. Nasze urządzenia mają zawsze aktualne certyfikaty sprawdzające dokładność pomiaru (ocechowanie Państwowego Urzędu Miar)

Galeria


* Aby powiększyć, kliknij wybrane zdjęcie


BAMBUS


* Aby powiększyć, kliknij wybrane zdjęcie


Projekt, realizacja i certyfikacja podłogi sportowej Barkietsport
w OTTO-GRAF-INSTITUT UNIVERSITAT STUTGART. Podłoga o najlepszych parametrach dla podłóg sportowych, wyczynowych


* Aby powiększyć, kliknij wybrane zdjęcie


Badanie adhezji międzywarstwowej w lakierach. Przyrząd - wózek TARKETTA


* Aby powiększyć, kliknij wybrane zdjęcie


Badanie lakierów i powłok laminatowych na ścieranie. Test TABERA


* Aby powiększyć, kliknij wybrane zdjęcie


Badanie połyskliwości lakierów - test GARTNERA


* Aby powiększyć, kliknij wybrane zdjęcie

Top